În Duminica a XXX-a după Pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă dialogul dintre Mântuitorul Hristos și dregătorul bogat, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din vechea Cetate a Bălgradului. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. La momentul rânduit din cadrul slujbei, tânărul Alexandru Fogarași a fost hirotonit diacon. De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, ieromonahul Nicolae Ceobanu, slujitor al Catedralei arhiepiscopale, a fost hirotesit întru protosinghel. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corala „Sfânta Treime”, condusă de părintele diacon Cosmin Baciu.

Adresându-se numeroșilor credincioși prezenți la Dumnezeiasca Liturghie, Arhipăstorul nostru a spus:

„Fiecare dintre noi este liber să-L urmeze pe Hristos, aplicând cuvintele Sale în viața cotidiană, sau să meargă pe drumul său de revoltă și neascultare. Fiecare dintre noi este liber să aleagă între viața uimitoare cu Hristos, spre binecuvântare, sau viața fără Hristos, în disperare și zbucium. Mântuitorul nostru ne întinde mâna ca să o prindă pe a noastră și să ne conducă în siguranță spre ținta desăvârșirii, drept pentru care se cuvine să fim docili, ascultători, supuși, subordonând voința proprie voinței lui Dumnezeu. Dacă aceasta o facem, existența noastră pământească va fi încununată cu sens și multe împliniri, iar dincolo de granițele morții ne vom putea împărtăși de bunătățile dumnezeiești și de fericirea veșnică. Iată de ce, în Evanghelia de astăzi, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos zice fiecăruia: «Dacă voiești să fii desăvârșit, vino de-Mi urmează Mie»”.

Parohiile și protopopiatele ortodoxe din județul Mureș sunt subordonate ierarhic Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia.

Share this content: