Home Național Se înăspresc legile de combatere a consumului de droguri

Se înăspresc legile de combatere a consumului de droguri

11
0

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un pachet legislativ prin care se propun măsuri de consolidare a cadrului normativ pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, siguranță rutieră și combatere a infracționalității, în special privind traficul de droguri și substanțe psihoactive, compus din:

  • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe cu efecte psihoactive;
  • proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere;
  • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Textele proiectelor de acte normative sunt afișate și pot fi consultate pe pagina de internet a instituției noastre www.mai.gov.ro, la secțiunea Transparență decizională, precum și la Centrul de Relații cu Publicul al MAI in Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, București.

(https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/)

Îi invităm pe toți cei care doresc să sprijine îmbunătățirea cadrului normativ supus dezbaterii publice să contribuie cu observații și propuneri concrete, astfel încât forma finală a documentelor să răspundă nevoilor și provocărilor actuale ale societății.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

Dintre modificările propuse menționăm:

În domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe cu efecte psihoactive

– majorarea limitelor pedepsei cu închisoarea aplicate în cazul faptei penale constând în îndemnul unei persoane la consumul ilicit de droguri de risc/de mare risc, de la 6 luni la 3 ani cât este în prezent, la 1 – 3 ani, pentru drogurile de risc, respectiv închisoarea de la 1 la 5 ani pentru droguri de mare risc. Tot cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani este propusă a se sancționa și fapta constând în publicitatea făcută oricăror produse, pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte similare drogurilor;

– reglementarea circumstanței agravante constând în deținerea de droguri în vederea consumului într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora, având în vedere că un astfel de comportament determină apariția unor noi riscuri în materie, precum punerea la dispoziția altor persoane sau publicitatea consumului de droguri;

– instituirea unor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite pentru ca persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute în materie de droguri să beneficieze de reducerea a jumătate din limitele pedepsei prevăzute de lege, sprijinind, astfel, scoaterea de pe piață a unor cantități tot mai mari de droguri prin stimularea traficanților de a colabora cu organele de poliție;

– având în vedere că deținerea unor vehicule sprijină deplasarea traficanților de droguri pentru comiterea unor noi acte infracționale, se propune confiscare specială a vehiculelor, în parte sau în întregime, în care au fost descoperite droguri de risc/de mare risc sau care au fost folosite în orice mod pentru săvârșirea faptei.

În domeniul siguranței rutiere

– obligarea polițistului de a efectua testarea conducătorilor auto, în anumite situații, precum cea a identificării, cu ocazia controlului unui vehicul, a unor recipiente de alcool ce prezintă urme de consum sau substanțe care pot avea efecte psihoactive sau în cazul în care conducătorul de vehicul figurează în evidențele poliției cu mențiuni privitoare la traficul de droguri ori consumul de substanțe psihoactive sau de băuturi alcoolice;

– suspendarea înmatriculării autovehiculului în situația lipsei asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, pentru prejudicii produse terților prin accidente de circulație (RCA);

– recidiva contravențională în cazul faptei de a conduce sub influența alcoolului, care nu constituie infracțiune, va fi sancționată mai aspru. Perioada de suspendare se majorează de fiecare dată când se săvârșește contravenția de conducere sub influența alcoolului în interval de 5 ani, majorarea fiind aplicată prin raportare la perioada de suspendare stabilită pentru fapta anterioară;

– eliminarea posibilității aplicării avertismentului pentru contravenții cu o gravitate ridicată, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului, având în vedere consecințele ce se pot produce în cazul săvârșirii unor astfel de fapte;

– instituirea unui mecanism de relocare a vehiculelor staționate regulamentar pentru realizarea unor interese de ordin general, fără a afecta drepturile conducătorilor auto. Se urmărește prevenirea sau limitarea efectelor unor accidente, calamități sau dezastre sau facilitarea intervenției de urgență a autorităților competente pentru a se proteja viața și integritatea unor persoane ori a proprietății publice sau private;

– utilizarea de către polițiști a sistemelor fixe de monitorizare a traficului ale administrației publice locale pentru constatarea unor abateri grave și sancționarea conducătorilor auto;

– reglementarea posibilității ca polițistul rutier să poată constata anumite contravenții cu ajutorul înregistrării audio-video sau video ale unui alt participant la trafic;

– imobilizarea sau ridicarea unui vehicul în situația în care conducătorul auto refuză să se supună testării pentru consumul de alcool sau de droguri, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată pe loc de o altă persoană.

Modificări aduse Statutului polițistului și a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

–  instituirea obligativității testului antidrog în cadrul examenului medical pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI sau la ocuparea funcțiilor de polițist. Constatarea îndeplinirii condiției urmează să se realizeze prin intermediul unei examinări medicale și al unei evaluări psihologice, urmând ca, în cazul neîndeplinirii condiției, procedura de recrutare să înceteze pentru candidatul respectiv;

– instituirea obligației, pentru polițiști și cadrele militare, de a se supune testării în scopul stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a drogurilor, în timpul serviciului ori pe timpul portului uniformei de serviciu sau a armamentului din dotare;

– instituirea obligativității polițistului de a se supune testării pentru determinarea comportamentului simulat (poligraf), atunci când se constată existența unor indicii cu privire la lipsa de integritate și fidelitate profesională;

– suspendarea din funcție a polițistului sau a cadrului militar atunci când analizele efectuate stabilesc prezența în organism a drogurilor sau când acesta refuză să se supună recoltării mostrelor biologice, precum și în cazul în care nu susține evaluarea comportamentului simulat;

– acordarea de bonificații polițiștilor în raport de criterii de performanță pentru îndeplinirea unor activități care au condus la capturarea unor cantități semnificative de droguri, substanțe interzise, arme și muniții, indisponibilizarea unor sume mari de bani precum și denunțarea unor fapte de corupție. Procedura de acordare se va stabili prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Share this content: