Home Administrație PESTE 4.500 DE CERERI ȘI 2.226 DE DOCUMENTE DE ȘEDERE EMISE DE...

PESTE 4.500 DE CERERI ȘI 2.226 DE DOCUMENTE DE ȘEDERE EMISE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN MUREȘ, ÎN ANUL 2023

11
0

În anul 2023, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al Județului Mureș au procesat 4.592 de cereri depuse, au emis 2.226 de documente de ședere și 1.729 de avize de muncă. 482 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, valoarea amenzilor fiind de 112.400 lei. Au fost depistați în ședere ilegală 41 de străini. Peste 100 de documente administrative prin care străinii au fost obligați să părăsească țara au fost emise.

În 17 cazuri au fost instituite măsuri de interzicere a intrării pe teritoriul României. În anul 2023, polițiștii de imigrări din Mureș au asigurat managementul șederii și rezidenței pe raza județului Mureș pentru 4.597 de persoane, dintre care 2.787 de cetățeni ai U.E/S.E.E/C.H, cei mai mulți proveniți din Italia, Germania, Ungaria, Olanda, Finlanda și 1.810 de cetățeni din state terțe, majoritatea din Nepal, Sri Lanka, Republica Moldova, Bangladesh, Turcia.

Principalele scopuri pentru care străinii și-au stabilit rezidența sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetățenilor români, U.E sau S.E.E), angajare în muncă, studii sau stabilirea permanentă pe teritoriul țării noastre.

În ceea ce privește admisia în România, în perioada de referință au fost înregistrate 49 de invitații depuse pentru străini proveniți în principal din Egipt, India, Iran și opt cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei pentru cetățeni din Turcia, China, Pakistan.

Au fost înregistrate 2.246 de cereri de obținere a avizelor de angajare în muncă, majoritatea pentru cetățenii din Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Pakistan și India. Dintre acestea, 1.729 au fost aprobate, fiind emise avize de angajare în muncă pentru lucrători permanenți și înalt calificați.

De asemenea, au fost înregistrate 1.392 de cereri pentru prelungirea dreptului de ședere temporară. 33 de permise de ședere pe termen lung au fost emise și 648 de certificate de înregistrare au fost eliberate. Totodată, polițiștii de imigrări au emis și 44 de cărți de rezidență permanentă, șase cărți de rezidență temporară pentru cetățenii terți, membri de familie ai cetățenilor U.E/S.E.E/C.H. Totodată, au fost eliberate 127 de permise pentru beneficiarii de protecție temporară.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință au fost efectuate 152 de acțiuni și controale cu forțe proprii, precum și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, dar și 69 de verificări în teren. Au fost depistați 41 de străini aflați în situații ilegale, fiind emise 100 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară, două decizii de returnare sub escortă, patru comunicări privind obligativitatea părăsirii teritoriului României. Până la punctul de trecere a frontierei de stat au fost escortați doi cetățeni străini și au fost instituite 17 măsuri de interzicere a intrării pe teritoriul României pentru perioade cuprinse între 6 luni la 5 ani. În materie contravențională, polițiștii de imigrări au aplicat, atât persoanelor fizice, cât și juridice, 482 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 112.400 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale U.E/S.E.E și a cetățenilor Confederației Elvețiene, cu modificările și completările ulterioare, respectiv O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada analizată, polițiștii de imigrări au dispus măsuri de revocare și încetare pentru 90 de vize de ședere, drept de ședere temporară și de lungă durată. Controlul permanent asupra legalității șederii străinilor în România, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate sunt acțiunile prioritare ale polițiștilor de imigrări, care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

Pentru informații privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentația necesară prelungirii dreptului de ședere/înregistrării dreptului de rezidență, tipuri de formulare și alte informații, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanții să utilizeze aplicația on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpilor de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI MUREŞ

Share this content: