Home Investigație OFICIAL! Guvernul României SUSȚINE ilegalitatea de la Sînger

OFICIAL! Guvernul României SUSȚINE ilegalitatea de la Sînger

18
0

RefleqtMureș continuă investigațiile în ceea ce privește una dintre cele mai ciudate comune din județul Mureș.

În urmă cu două zile, am solicitat un punct de vedere din partea Prefecturii Mureș, cu privire la măsurile pe care prefectul ar fi trebuit să le ia, după dizolvarea Consiliului Local Sînger. Iar acele măsuri au fost luate de Prefectură, dar nu și de Guvern.

„La data de 08.03.2023 a rămas definitivă, prin neapelare, Sentinţa civilă nr. 849/29.12.2022 pronunţată de Tribunalului Mureş în dosarul nr.2658/102/2022, prin care s-a  constatat dizolvarea de drept a Consiliului local al comunei Sânger, ca urmare a acţiunii promovate de Prefectul Judeţului Mureş în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local al comunei Sânger, în temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere  dispoziţiile art.146 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit cărora:
“(1)în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local;
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului”,

Prefectul Judeţului Mureş a solicitat prin adresa nr. 8117/2023 Autorității Electorale Permanente Bucureşti şi Guvernului României-Secretariatul General al Guvernului formularea de propuneri și stabilirea datei alegerilor noului Consiliu local al Comunei Sânger- Judeţul Mureş.

Până la data prezentei Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nu i-a fost comunicat nici un răspuns/draft al proiectului de hotărâre de Guvern privind stabilirea datei pentru alegerea noului consiliu local al unităţii administratativ-teritoriale sus-menţionte.

Reiterăm împrejurarea că cel care va stabili data desfășurării alegerilor parțiale în comuna Sânger este Guvernul României.”, transmite Prefectura Mureș.

Share this content: