Joi în Sala Mare de Ședință a Consiliului Județean Mureș a avut loc
consultarea și informarea publică privind înființarea Centrului de
Inovare Transilvania și Master Planul de Energie la nivelul județului
Mureș.

În contextul tranziției juste către neutralitatea climatică și din dorința de a
se dezvolta în județul Mureș un pol de inovare în domenii competitive,
Consiliul Județean Mureș este preocupat în a înființa o infrastructură de
cercetare-dezvoltare-inovare și de transfer tehnologic în domeniul energie,
mediu și schimbări climatice, respectiv tehnologia informației și
comunicației.

Studiul privind înființarea unui centru de cercetare-dezvoltare-inovare și
transfer tehnologic în județul Mureș, denumit Centru de Inovare
Transilvania, are ca scop identificarea locației optime, a direcțiilor de
investiții, a potențialilor parteneri, detalierea etapelor de parcurs pentru
constituirea și acreditarea infrastructurii de inovare.

Al doilea studiu, denumit Master Planul Energetic al județului Mureș, are ca
obiectiv identificarea de soluții viabile pentru a reduce dependența de
combustibilii fosili și a găsi soluții inovative în utilizarea eficientă a
energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie.

”Consiliul Județean Mureș este preocupat în a identifica modalități
sustenabile de reducere graduală a dependenței județului de gazele
naturale. Centrul de Inovare Transilvania cu emisii reduse de dioxid de
carbon care va încuraja nu numai colaborarea dintre universități și mediul
de afaceri, ci și dezvoltarea de firme noi în zona de eficiență energetică și
energie verde. O altă posibilitate ar fi construirea unui parc fotovoltaic pe

terenul aeroportului care ar deservi necesarul de energie electrică al
aeroportului și al parcului industrial, precum și realizarea de proiecte
energetice integrate pentru clădirile publice” a subliniat în cuvântul de
deschidere domnul Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

La întâlnire a participat domnul Antal István Lóránt, președintele Comisiei
pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul
României, domnul senator, Novák Levente, domnul Cosmin Karl Bănică,
Director General WING Computer Group SRL, doamna Corina Daniela Mihai,
Director General Audit IT&C SRL, și reprezentanți ai mediului de afaceri,
din sfera ONG-urilor și din partea UAT-urilor interesați.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Mureș

Share this content: