Home Dezvaluiri Judecătorii mureșeni au lăsat un PRĂDĂTOR SEXUAL în libertate

Judecătorii mureșeni au lăsat un PRĂDĂTOR SEXUAL în libertate

217
0

În august 2022, IPJ Mureș realiza o descindere la locuința unui medic rezident din Turda, Horațiu Potîrniche. Acesta era acuzat, printre altele, că s-ar fi masturbat în fața unor minori de la Cipău și Iernut, dar și că i-ar fi agresat sexual pe aceștia.

După o droaie de tergiversări, Judecătoria Luduș a dat prima decizie în cazul lui Potîrniche, în data de 10.07.2023.

„Solutia pe scurt: 1. Condamnă pe inculpatul P.H., la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ultraj contra bunelor moravuri, prev. de art. 375 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală ( faptă comisă în data de 28.05.2022), 2. Condamnă pe inculpatul P.H., la pedeapsa de 9 ( nouă) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de corupere sexuală a minorilor, prev. ?i ped. de art. 221 alin. 3 Cod penal (persoane vătămate L.C.D. în vârstă de 9 ani, L.C.V. în vârstă de 6 ani, L.A.A. în vârstă de 5 ani ?i L.F. în vârstă de 8 ani) 3. Condamnă pe inculpatul P.H., la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de ultraj contra bunelor moravuri, prev. de art. 375 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală ( faptă comisă în data de 01.06.2022), 4. Condamnă pe inculpatul P.H., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 ?i alin. 2 lit. c ?i d Cod penal (persoană vătămată L.M.) În temeiul art. 67 alin 1 din Codul penal , cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplică inculpatului pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an . În temeiul art. 65 alin 1 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. 5. Condamnă pe inculpatul P.H., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de agresiune sexuală, art. 219 alin. 1 ?i alin. 2 lit. c ?i d Cod penal (persoană vătămată G.P.C. de 12 ani). În temeiul art. 67 alin 1 din Codul penal , cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplică inculpatului pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an . În temeiul art. 65 alin 1 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. În temeiul art. 38 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului P.H. pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an ?i 1 ( una ) lună închisoare , urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei ) ani ?i 1 (una) lună închisoare, în regim de deten?ie. În temeiul art. 45 alin. 1 ?i alin. 3 lit. a Cod penal raportat la art. 67 alin 1 din Codul penal , cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplică inculpatului alături de pedeapsa principală pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an . În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin 1 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod procedură penală, cu referire la art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii, a arestării preventive ?i durata arestului la domiciliu, începând cu data de 11.06.2022 la zi. În temeiul art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea inculpatului de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar ?i menţine ca fiind legală şi temeinică măsura arestului la domiciliu. În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/08.04.2008 privind organizarea ?i func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul P.H., în vederea introducerii profilului său genetic în S.N.D.G.J. În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 Cod procedură penală în referire la art. 1349, 1357-1358, 1391 alin. 2 Cod Civil admite acţiunea civilă exercitată de procuror în numele persoanelor vătămate minore ?i dispune obligarea inculpatului la plata către persoana vătămată L.M. a sumei de 30.000 lei, cu titlu de daune morale, către persoana vătămată G.P.C. a sumei de 30.000 lei, cu titlu de daune morale, precum ?i la plata a câte 10.000 lei pentru fiecare din persoanele vătămate minore L.C.D., L.C.V., L.A.A. ?i L.F., cu titlu de daune morale. În temeiul art. 397 alin. 2 Cod procedură penală în referire la art. 249 alin. 1 , 2 , 5 şi 7 Cod procedură penală, dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.H., până la concurenţa sumei de 100.000 lei. În temeiul art. 251 Cod procedură penală, măsura asiguratorie va fi adusă la îndeplinire prin grija Camerei executorilor judecătoreşti de pe raza Curţii de Apel Târgu Mure?, care va desemna un executor judecătoresc în acest sens. În temeiul art. 272 din Cod de procedură penală, onorariul apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru persoanele vătămate ( av. F.B.- delegaţia nr. 5069/2022 pentru persoana vătămată minoră G.P.C.- onorariu 1020 lei, av. F.B.- delegaţia nr. 5067/2022 pentru persoanele vătămate L.M., L.C.D.- onorariu 2.040 lei, av. B.R.- delegaţia nr. 5068/2022 pentru persoanele vătămate L.C.R., L.A.A., L.F.- onorariu 3.060 lei) se avansează din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Mure?. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 17.519, 08 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat , din care suma de 16.519, 08 lei, este aferentă urmăririi penale. În temeiul art. 397 alin. 4 Cod procedură penale dispozi?iile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii, care se va depune la Judecătoria Ludu?. Pronun?ată astăzi, 07.07.2023 prin punerea la dispozi?ia păr?ilor, persoanelor vătămate ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  111/2023  07.07.2023”.

La acea decizie, atât Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș, cât și inculpatul au făcut apel, iar Curtea de Apel Târgu Mureș a demonstrat, cu adevărat, cât de mult i se rupe de drama prin care au trecut niște copii, condamnându-l pe prădătorul sexual, Potîrniche, la ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE!

„Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod pr. pen. admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş şi inculpatul P. H. împotriva sentinţei penale nr. 111 din 7 iulie 2023 pronunţată de Judecătoria Luduş, şi în consecinţă: Desfiinţează parţial sentinţa atacată şi rejudecă în limitele de mai jos cauza: În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod pr. pen.. achită pe inculpatul P. H. pentru săvâr?irea infrac?iunii de ultraj contra bunelor moravuri, prev. de art. 375 Cod penal (faptă comisă în data de 01.06.2022). Menţine dispoziţiile încheierii pronunţate în apel în data de 6 noiembrie 2023, prin care instanţa de apel a dipus schimbarea încadrării juridice a celor două infracţiuni de agresiune sexuală prev. de art. 219 alin. 1 ?i alin. 2 lit. c ?i d Cod penal (fapta împotriva persoanei vătămate L. M. şi fapta împotriva persoanei vătămate G. P. C.) într-o singură infracţiune continuată de agresiune sexuală prevăzută de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c şi d Cod penal cu reţinerea art. 35 alin. 1 Cod penal – 2 acte materiale, şi condamnă pe inculpatul P. H. pentru această infracţiune la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare. În baza art. 67 alin. 2 din Codul penal , cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplică inculpatului pentru această infracţiune pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin 1 din Codul penal aplică inculpatului pentru această infracţiune pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. În baza art. 38 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului P. H. pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 2 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din restul pedepselor (3 luni pentru ultrajul contra bunelor moravuri din 28.05.2022 şi 9 luni închisoare pentru coruperea sexuală a minorilor, stabilite de prima instanţă, pe care le menţine), aplicând inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin 2 din Codul penal, cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin 1 din Codul penal aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod pr. pen. rap. la art. 109 Cod penal ia faţă de inculpat măsura de siguranţă a obligării la tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol, tratamentul medical fiind cel prescris în 12-13-14.02.2024, potrivit Foii de observaţie clinică generală/Biletului de ieşire întocmit de Spitalul Clinic Judeţean Mureş – Secţia Psihiatrie II Acuţi, nr. FO 3452/2024: – tratament medicamentos constând în „Zolpidem 10 mg 0-0-1, Alprazolam 0,25 1 tb în caz de nelinişte, Cipralex 10 mg 1-0-0, Spitomin 1-0-1”, şi – continuarea psihoterapiei. Potrivit art. 91 C. pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 ani şi 6 luni închisoare şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. În temeiul art. 93 alin. 1, 2 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere şi obligaţii: -Să se prezinte, periodic, potrivit datelor care se vor fixa, la Serviciul de Probaţiune Cluj; -Să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -Să anunţe Serviciului de Probaţiune Cluj, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -Să comunice acestui Serviciu schimbarea locului de muncă; -Să comunice acestui Serviciu informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. -Să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, la alegerea serviciului de probaţiune. – Să se supună măsurilor de control, tratament şi îngrijire medicală implicate de măsura de siguranţă dispusă. În temeiul art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta un număr total de 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei comunei Tureni, jude?ul Cluj sau în cadrul Primăriei municipiului Turda, jude?ul Cluj, la alegerea serviciului de probaţiune. Desemnează Serviciul de Probaţiune Cluj pentru supravegherea executării măsurilor şi obligaţiilor instituite în sarcina inculpatului. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul în care nu îndeplineşte integral obligaţiile civile impuse de prima instanţă şi în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse inculpatului sau al comiterii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate, compatibile cu prezenta. În baza art. 422 Cod pr. pen. scade din durata pedepsei închisorii, pe lângă durata dedusă de prima instanţă, perioada arestului la domiciliu de la data pronunţării sentinţei, 7 iulie 2023, la zi, şi constată încetat arestul la domiciliu la pronunţarea prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului, iar suma de 500 lei, parte din onorariul avocatului din oficiu al inculpatului, si suma de 2576 lei, onorariul avocatului din oficiu al persoanelor vătămate, se vor avansa Baroului Mureş din fondurile Ministrului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia persoanei vătămate, a părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei în data de 21.06.2024.
Document: Hotarâre  356/2024  21.06.2024”, este decizia Curții de Apel Târgu Mureș.

Felicitări, domnilor judecători, suntem convinși că după ce-și va lua medicamentele, Potîrniche nu va mai simți nevoia să-și dea drumul în pantaloni, de față cu copiii și nici nu-i va mai masturba pe aceștia.

Share this content: