Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş a demarat proiectul
“Modernizare bloc operator și ATI, inclusiv dotarea IUBCvT Târgu Mureș în vederea reducerii riscului de
infecții nosocomiale”.
Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2023 – noiembrie 2024, conform
contractului de finanțare 937/159/NOSO/14.12.2023 în cadrul PNRR/2022/C12/MS/ I.2.4 Echipamente și
materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.
Obiectivul general al proiectului este modernizarea infrastructurii IUBCvT Târgu Mureș și
dotarea cu echipamente și materiale necesare pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul infecțiilor
asociate asistenței medicale (IAAM).
Obiective specifice:
 Realizarea unui sistem integrat de control microbiologic al aerului în cele 2 blocuri operatorii care
cuprind 5 săli de operații, precum și a celor 2 secții de ATI prin reconfigurare arhitecturală și asigurare
independentă funcțională, alimentare cu apă și agent termic.
 Izolarea/gruparea și tratarea pacienților critici cu IAAM determinate de microorganisme MDR și/sau cu
infecții cu Clostridium dificile, prin organizarea a câte 2 saloane de izolare cu presiune negativă la
nivelul secțiilor de ATI existente și a 2 saloane de izolare cu 1 pat la nivelul Secției de chirurgie
cardiovasculară
 Asigurarea capacității de testare, diagnostic și stabilire terapie, ca bază pentru orientarea clinică, prin
dotarea cu analizoare automate de identificare a microorganismelor și de efectuare a antibiogramelor.
 Dotarea Stației de Sterilizare și a saloanelor pentru pacienți cu risc înalt cu echipamente destinate
reducerii infecțiilor asociate asistenței medicale, pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor (sistem
automat de nebulizare pentru dezinfecția microaeroflorei și suprafețelor pe cale aeriană, aparat de
dezinfecție în prezența umană, robot de dezinfecție UV, aparat pentru efectuare de teste rapide de
autocontrol, dispozitiv scanner de testare obiectivă a însușirii corecte a tehnicilor de spălare igienică a
mâinilor, sistem de mopuri impregnate pentru procesele de curățenie dezinfecție suprafețe, mașini de
spălat/dezinfectat suprafețe automate), echipamente de sterilizare și protecție, pentru asigurarea asepsiei,
sistem de neutralizare materiale contaminate prin compactare, soluții de management al îmbrăcămintei
în blocurile operatorii, totul în vederea prevenirii IAAM și reducerii vulnerabilităților Institutului.
 Implementarea standardelor EUCAST la nivel IUBCVT Tg. Mureș prin elaborarea de proceduri aliniate
cu standardele și instituirea unui proces de educație continuă a personalului.
Valoarea totală a proiectului este de 8.240.444,04 lei (fără TVA) – 9.806.128,41 cu TVA

Share this content: