Home Administrație Instituția Prefectului a notificat Primăria Târgu Mureș cu privire la Hotărârea...

Instituția Prefectului a notificat Primăria Târgu Mureș cu privire la Hotărârea de aprobare a bugetului pe anul 2024

7
0

In urma exercitării atribuţiilor privind verificarea legalităţii actelor administrative asupra Hotărârii Consiliului Local Târgu Mureș nr. 19/08.02.2024 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2024, Instituția Prefectului – Județul Mureș a solicitat Primăriei Târgu Mureș reanalizarea actului administrativ având în vedere dispozițiile art. III din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, respectiv dispozițiile art. XVI din OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

Astfel, Instituția Prefectului – Județul Mureș solicită Primăriei Târgu Mureș să comunice dacă sumele prevăzute la unele poziții bugetare din anexele 2, 2/4 și 4 se încadrează în grupele 3.1 și 3.2 din cadrul H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou.

În situația în care sumele prevăzute sunt destinate achiziționării de active fixe care fac parte din grupele (subgrupele) 3.1 și 3.2, astfel cum acestea sunt detaliate în catalogul aprobat prin Hotărârea de Guvern mai sus menționată, se consideră a fi încălcate prevederile celor două ordonanțe ale Guvernului care interzic achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea unor astfel de bunuri.

Prin notificarea transmisă astăzi, Instituția Prefectului solicită reanalizarea de urgență a actului administrativ sub aspectul dispozițiilor legale incidente și supunerea la dezbatere în Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a modificărilor care se impun, în caz contrar fiind aplicate dispoziţiile art.3 aliniatul (1) din Legea nr.554/2004, respectiv formularea unei acțiuni în contencios administrativ obiectiv, solicitându-se anularea hotărârii adoptate de Consiliul Local.

Cancelaria Prefectului Instituția Prefectului – Județul Mureș

Share this content: