Duminică 24 martie 2024, a avut loc întâlnirea dintre cetățenii orașului Iernut și specialiștii de certă probitate profesională, în Accesarea Fondurilor Europene !

Această activitate de conștientizare, educare, informare-formare, a fost posibilă datorită inițiatorului manifestării Dl. AUREL M. MĂLAI expert coordonator al Fondurilor Europene , Director General la Yamac Saby Company, căruia i s-a alăturat distinsa Doamnă IOANA CRIȘAN – Director General la Ioanida Turism și Dl. Expert TUMURUG GABRIEL –Manager proiect.

În locația pregătită, după cele mai ,,occidentale exemple ambientale” au luat loc, la mese, foarte mulți iernuțeni ( și nu numai ) reprezentând o varietate de categorii de cetățeni, deosebindu-se prin pregătire profesională, statut socio-civic, etnic, al opțiunilor religioase sau politice, dar UNIȚI prin interesul pe care l-a suscitat tema întâlnirii : ,,ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE”!

Dictonul principiului European : ,,Diversitate în Unitate” a fost ,,argumentul” reușitei acestei întruniri, visceral necesară pentru viitorii antreprenori, ai acelor categorii de cetățeni care își doresc gestiunea propriei afceri, a crea locuri de muncă, a dezvolta zona, regiunea, locul în care trăiesc, a schimba metalitatea de ,,ouvrieri- umili” al unor corporații ce exploatează omul , îmbogățindu-se, de a fi proprii lor stăpâni, de a se autoeduca, a reuși în viață și a trăi decent, participând la dezvoltarea economică și social civică a localității lor.

Este normal și firesc interesul accentuat pe care l-au arătat participanții la acest ,,colocviu informational-educativ” și de a participa la dialog constructiv și educativ, privind accesarea fondurilor europene. Experții prezenți au avut de răspuns la ,,bombardamentul de întrebări” din partea celor prezenți , achitându-se cu eleganță, profesionalism, acuratețe, sinceritate și credibil – prin exactitatea de informații oferite – în așa fel încât fiecare participant a urmărit cu interes expunerile experților și a înțeles ,,tehnica, modul și felul” în care Accesarea Fondurilor Europene, înseamnă responsabilitate, professionalism, decență, legalitate, success, performanță și o viață decentă.

Iernuțenii prezenți s-au arătat decepționați , declarând în fața experților , că Administrația Publică Locala, este ineficientă, dezinteresată, inactivă, ”secretoasă”, obtuză și indiferentă la posibilitatea de accesare a fondurilor europene, de a informa populația, de a o ajuta să acceseze fondurile europene, de a se implica proactiv în acest demers extrem de binevenit pentru îmbunătățirea mediului de afaceri local și al decenței unei vieți mai bune, al ofertei locurilor de muncă, al menținerii populației în oraș, pentru ca prin munca lor să dezvolte orașul și să îmbunătățească ritmul vieții, apropiind calitatea vieții de cea a marilor orașe. Toti cei prezenți își doresc o SCHIMBARE din punct de vedere al paradigmei principiilor de dezvoltare urbana a vieții oamenilor, al mediului de afaceri și al clasei politice ( in esență ) al Administrației Publice Locale. Nu s-a procedat la nicio activitate de promovare/propaganda a candidaților la viitoarele alegeri !

Întâlnirea colocvială, informativ-educativă, privind Accesarea Fondurilor Europene a fost o certă reușită ! Felicitări organizatorilor, participanților și specialiștilor pentru această reușită întâlnire !

A consemnat RUDY MOCA.

Share this content: