Home Administrație Domnule, Măgheran, ați dat înapoi banii de concediu pe care vi i-ați...

Domnule, Măgheran, ați dat înapoi banii de concediu pe care vi i-ați dat în avans în 2019?

134
0

Continuăm seria dezvăluirilor despre felul în care Sandu Măgheran, primarul comunei Sânger, conduce destinele acestei Unități Administrativ Teritoriale.

Dragi sângereni, câți dintre voi cunosc faptul că în 2020, Camera de Conturi Mureș a constatat faptul că primarul vostru mult-iubit și votat și-a dat în avans bani pentru un concediu de odihnă pe care nu l-a mai efectuat?

Această decizie, precum și multe altele, la fel de „ingenioase” au adus comunei Sînger un prejudiciu în valoare de 105.000 lei, constatat de Camera de Conturi Mureș.

Ca urmare a acestor decizii, instituția a solicitat primarului următoarele măsuri:

Promovarea la finanțare a obiectivelor de investiții și a altor cheltuieli asimilate investițiilor,
numai pe baza documentațiilor tehnico-economice, elaborate și aprobate în conformitate cu
dispozițiile legale aplicabile;
Implementarea sistemului de control managerial, cu respectarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern managerial;
Inventarierea construcțiilor finalizate sau în curs de finalizare pe teritoriul unității administrativ
teritoriale, identificarea celor realizate fără autorizație de construire, stabilirea și aplicarea măsurilor
legale care să asigure încasarea în contul bugetului local a taxei pentru eliberarea autorizațiilor de
construire și a impozitului pe clădiri, precum și obligațiile fiscale accesorii, actualizate la data
încasării debitelor;
Respectarea dispozițiilor legale referitoare la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de
investiții și de reparații la obiective finanțate din fonduri publice, prin examinarea lucrărilor executate
și a documentelor prevăzute în Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat în conformitate
cu dispozițiile legale;
Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor noi și a intervențiilor la
construcțiile existente, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
Stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului local prin angajarea și
efectuarea unor cheltuieli nelegale urmare a acordării de creșteri salariale persoanelor cu funcții de
demnitate publică primar și viceprimar, pentru implementarea de proiecte finanțate din fonduri
europene nerambursabile, în condițiile în care la nivelul unității administrativ teritoriale nu au fost
accesate astfel de fonduri, inclusiv majorările de întârziere actualizate la data recuperării debitelor.
Calcularea, înregistrarea în evidența contabilă și regularizarea cu bugetele publice a contribuțiilor
aferente sumelor acordate necuvenit;
Stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului local prin nerecuperarea
indemnizației de concediu de odihnă, acordată în avans primarului unității administrativ teritoriale în
luna ianuarie 2019, în condițiile în care concediul de odihnă nu a fost efectuat, inclusiv majorările de
întârziere actualizate la data recuperării debitelor. Calcularea, înregistrarea în evidența contabilă și
regularizarea cu bugetele publice a contribuțiilor aferente sumelor acordate necuvenit.”

Ați recuperat prejudiciul, domnule primar?

Share this content: