Start-up Nation 2024 vine cu modificări semnificative față de primele ediții, iar una dintre cele mai importante este excluderea unor categorii de posibili beneficiari de la finanțările de maximum 50.000 de euro, scrie Startupcafe.ro. Mai exact, conform unui proiect de ordonanță pus în dezbatere, vor fi excluse de la finanțare majoritatea persoanelor de peste 35 de ani care au loc de muncă sau firme ori derulează activități în diverse forme (PFA, activități independente etc.) și nu se încadrează în unul dintre grupurile dezavantajate pe piața muncii.


Cine este vizat de Start-up Nation 2024?

  • Tineri cu vârste între 18 și 30 de ani și cei între 30 și 35 de ani (neîmpliniți la momentul înscrierii), indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv persoane reîntoarse în țară din străinătate (cele care pot face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate 12 luni consecutive anterioare înscrierii);
  • Șomeri, șomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, așa cum sunt definite în art. 5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, inclusiv cele reîntoarse în țară din străinătate;
  • Persoane inactive, care nu fac parte din forța de muncă, nu sunt nici ocupate, nici șomere, inclusiv cele reîntoarse în țară;
  • Persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii – cele cu nivel scăzut de instruire (ultimul nivel de școlarizare absolvit ISCED 2), persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, cele din zonele rurale, cele eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoane reîntoarse în țară din străinătate;
  • Cei peste 30 de ani care au domiciliul în București sau județul Ilfov sunt excluși de la finanțare (chiar dacă se încadrează în grupurile dezavantajate).

Bugetul Start-up Nation România 2024 este de 446.185.295  euro, echivalent în lei. Persoanele vizate vor putea cere până la 250.000 lei, însă doar dacă urmează mai întâi cursuri de formare pentru antreprenori. Detalii despre cum vor fi defalcate sumeleaici.

Share this content: